De Nationale Reddingsvloot
Neem contact op
Reddingsbrigades Nederland speelt een rol in de landelijke rampenbestrijding, en heeft in de hulpverlening veel partners. Met de veiligheidsregio’s, het Nederlandse Rode Kruis, de EHBO- bonden en de KNRM heeft Reddingsbrigades Nederland een Convenant voor de samenwerking tijdens rampenomstandigheden en in buitengewone omstandigheden..

Na de watersnoodramp in 1993 en 1995 kwam een belangrijke samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van BiZa, Het Nationaal Rampenfonds en Reddingsbrigades Nederland tot stand. De overeenkomst behelst -in het kort- de vervanging van een belangrijk deel van de Vlettenvloot en de aanschaf van moderne hulpmiddelen en communicatie apparatuur. De geselecteerde reddingsbrigades die nieuw of vervangen materiaal gingen beheren, moesten hiertoe een bruikleenovereenkomst ondertekenen. Alleen op die voorwaarde kon een nieuwe eenheid worden gestationeerd.

Een eenheid bestaat uit een reddingsvlet, een trailer, een buitenboordmotor, hulpmateriaal, een waterdichte mobilofoon en werkpakken. Reddingsbrigade Goes is een van de 90 brigades waar een reddingseenheid gestationeerd is. Het materiaal is gestald in een speciaal ingerichte ruimte in de brandweerkazerne van Goes.

Verder staat er in deze ruimte nog een zodiac waar evenementen mee bewaakt worden.